Huidige filters
Nieuw filter toevoegen
Geslacht
Annuleer Filter toevoegen
Close button

Relaties

RA kan je relatie met je meest dierbaren ingrijpend veranderen. In dit deel ziet u op welke manieren RA persoonlijke relaties kan beïnvloeden.

De mate van begrip en empathie van de mensen om ons heen kan een verstrekkend effect op ons gedrag en gevoel hebben.

Meer dan 40% van de mensen met RA zegt dat de relatie met hun partner negatief wordt beïnvloed. Het is dus essentieel dat de belasting door RA op relaties met dierbaren zwaarder gaat wegen in de gesprekken over RA.

Family image to illustrate stat

40%

van de mensen met RA zegt dat de relatie met hun partner negatief wordt beïnvloed.

Hoe een beter begrip van RA relaties kan versterken.

Begrip

RA Matters laat zien dat mensen die het gevoel hebben dat hun dierbaren de RA begrijpen, in veel gevallen positiever over hun ziekte zijn.

Selecteer de mate van begrip om te zien hoe dit voor mensen met RA hun relatie beïnvloedt.

Emotioneel begrepen voelen understood

RA Matters laat zien dat de mate van begrip voor RA door veel mensen nog als een belangrijke barrière wordt ervaren; ongeacht groep of land, hoe het zich manifesteert en hoe mensen zich daarbij voelen.

Het aantal mensen (%) dat aangeeft dat RA een negatief effect heeft op familiebanden en andere sociale aspecten

De onzichtbare ziekte

Naast de fysieke belasting beïnvloedt RA mensen ook op ‘onzichtbare’ manieren. Dat wordt zichtbaar als we naar de onuitgesproken belasting door RA op belangrijke sociale en emotionele factoren kijken.

Selecteer de verschillende groepen mensen met RA om te zien hoe aspecten van hun leven volgens hen negatief door RA zijn beïnvloed.

De negatieve impact die mensen met RA bij verschillende aspecten ervaren, hangt nauw samen met het begrip dat ze van anderen krijgen.

Meer dan 55% van de mensen die niet het gevoel hebben dat er begrip is voor hun RA, vindt dat hun relaties negatief beïnvloed zijn. Ter vergelijking: van hen die wél het gevoel hebben dat er begrip is voor RA, vindt 32% dat hun relaties negatief beïnvloed zijn.

25%

van de mensen heeft het gevoel dat als er begrip is voor hun RA, zij ook minder negatieve invloed op hun relaties ervaren.

Alle gegevens in deze grafiek komen uit de resultaten van het onderzoek RA Matters

Relaties

RA kan je relatie met je meest dierbaren ingrijpend veranderen. In dit deel ziet u op welke manieren RA persoonlijke relaties kan beïnvloeden.

Bekijk de onderzoeksresultaten van RA Matters

Meer informatie

Werk Activiteiten Verlangens