#RAMatters

Lilly initierade denna undersökning för att ta reda på hur det verkligen är att leva med ledgångsreumatism/reumatoid artrit (RA). Över 6 200 personer från åtta länder deltog i undersökningen och datainsamling skedde både via traditionell och social media.

Människor med RA har inte bara svullna leder och funktionsnedsättande smärta och trötthet. De bär också på en emotionell börda – som kan få dem att kompromissa med några av de mest grundläggande aspekterna av livet. Saker som vi andra tar för givna.

Vi tror att en djupare förståelse av vad som är betydelsefullt för människor – gällande relationer, aktiviteter, arbete och ambitioner – kan hjälpa människor med RA att leva ett så bra liv som möjligt.

Klicka på en av länkarna nedan så kan du ta del av resultaten av enkäten, jämföra svaren från olika grupper såsom uppfattningar från människor med RA jämfört med sjukvårdspersonal som behandlar RA.

För att genomföra undersökningen "RA Matters" vände sig Lilly till olika patientföreningar via deras sociala medier på internet. Detta kompletterades med traditionella marknadsundersökningsmetoder. Undersökningen genomfördes i åtta länder.

Den här webplatsen erbjuder en möjlighet att ta del av resultaten av enkäten på ett visuellt och interaktivt sätt.

För mer information om enkäten och vad projektet RA Matters hoppas att uppnå klicka här