Aktuella filter
Lägg till ett nytt filter
Kön
Avbryt Lägg till filter
Close button

Aktiviteter

Vi vet att ledgångsreumatism (RA) kan hindra människor från att göra sådant de brukade göra. I det här avsnittet tar vi reda på hur RA påverkar olika aktiviteter och hur människor med RA mår.

Att göra sig i ordning, hushållssysslor eller bara en kort promenad – Detta är sådant som många av oss tar för givet.

För människor med RA kan även dessa aktiviteter vara en daglig kamp. 60 % av dem med RA tycker att sjukdomen påtagligt påverkar förmågan att motionera och så många som 23 % har problem med den dagliga hygienen.

Exercise image to illustrate stat

60%

… av dem med RA tycker att sjukdomen påtagligt påverkar förmågan att utöva någon form av motion.

En karta som visar andelen människor med RA som har svårt att utföra dagliga aktiviteter.

Välj ett land för att se andelen människor med RA som har svårt att utföra dagliga aktiviteter.

Dagliga aktiviteter

De fysiska utmaningarna med RA – smärta, trötthet och värkande leder – är fortfarande de största hindren.

Hur stor andel av dem med RA som har svårt att utföra följande aktivitet?

Underlag: Totalt antal 5400, Kanada 809, Frankrike 1032, Tyskland 352, Italien 684, Nederländerna 641, Spanien 436, Sverige 196, Storbritannien 1250

Utöver de fysiska hindren innebär RA en stor emotionell börda som får människor att känna oro och frustration.

65 % av patienterna som besvarade undersökningen rapporterade frustration över att inte klara dagliga aktiviteter, över en fjärdedel kände sig oroliga (33 %), misslyckade (28 %), isolerade (27 %) och tyckte att livet är orättvist (25 %).

Frustrated image to illustrate stat

65%

rapporterade frustration över att inte klara dagliga aktiviteter.

Känslor kopplade till RA i olika åldrar

Ålder

Det finns påtagliga skillnader mellan hur människor upplever sin RA beroende på deras ålder. Yngre människor påverkas mer negativt av RA än de äldre.

Vilken känsla påverkar människor med RA i olika åldersgrupper?

Underlag: Totalt antal respondenter 5368, <40 (L) 837, 40-59 (M) 2642, 60+ (N) 1889

All data i detta diagram har hämtats från resultaten av enkäten RA Matters.

Aktiviteter

Vi vet att ledgångsreumatism (RA) kan hindra människor från att göra sådant de brukade göra. I det här avsnittet tar vi reda på hur RA påverkar olika aktiviteter och hur människor med RA mår.

Läs mer om RA Matters undersökningen

Ta reda på mer

Relationer Arbete Framtidsutsikter