Aktuella filter
Lägg till ett nytt filter
Kön
Avbryt Lägg till filter
Close button

Framtidsutsikter

Behöver livet med ledgångsreumatism (RA) innebära att du ger upp dina ambitioner? Det här avsnittet tittar på framtiden och vad som är viktigast för människor med RA.

Trots vetenskapliga framsteg inom RA-området, upplever fortfarande många att RA är ett hinder för deras ambitioner och mål för framtiden – oavsett hur små eller stora de är.

“RA Matters” uppmanar att gå vidare från ”vad är det för fel med dig” till den viktigare frågan ”vad är viktigast för dig?” Resultat från enkäten visar att människor med RA vill känna sig bättre förstådda av omgivningen och även att känna sig mer tillfreds med livet med RA.

En karta som visar procentandelen av dem med RA som hoppas på en bättre framtid.

Även om förståelse för de fysiska utmaningarna av RA verkar vara viktigast, önskar sig människor med RA från olika länder olika saker för framtiden.

Hopp inför framtiden

Över 50 % av respondenterna med RA hoppas på bättre förståelse för den fysiska inverkan som RA har på deras liv.

Vad önskar sig människor med RA gällande förståelse av sjukdomen? Utforska vilka önskemål som är viktigast.

Underlag: Totalt antal 5253, Kanada 787, Frankrike 987, Tyskland 348, Italien 661, Nederländerna 627, Spanien 426, Sverige 189, Storbritannien 1228

30 % av dem med RA önskar att deras läkare ska fokusera mer på vad som är betydelsefullt för dem när beslut om behandling fattas.

Över en tredjedel av sjukvårdspersonalen förstår detta och uppger att de kan bli mer lyhörda för vilka behandlingsresultat som är viktigast för de enskilda patienterna.

Andelen människor som skulle vilja kunna utföra aktiviteter utan problem

Förståelse

RA påverkar människor på olika sätt, vilket gör att det kan vara svårt att förstå vad den enskilda individen går igenom. Det är viktigt att individuella erfarenheter prioriteras när beslut om vård och behandling fattas.

Välj en grupp för att se vilka aktiviteter som är viktigast för dem:

Hur stor andel som skulle vilja kunna utföra följande aktivitet utan problem:

Resultaten från denna undersökning visar att människor med RA önskar kunna förverkliga sina drömmar trots sin sjukdom, oavsett om det handlar om att ha en intim relation, umgås med vänner eller att åka på semester etc.

People image to illustrate stat

All data i detta diagram har hämtats från resultaten av enkäten RA Matters.

Framtidsutsikter

Behöver livet med RA innebära att du ger upp dina ambitioner? Det här avsnittet tittar på framtiden och vad som är viktigast för människor med RA.

Läs mer om RA Matters undersökningen

Ta reda på mer

Relationer Arbete Aktiviteter