Aktuella filter
Lägg till ett nytt filter
Kön
Avbryt Lägg till filter
Close button

Relationer

Ledgångsreumatism (RA) kan förändra relationerna till de allra närmaste. Det här avsnittet skildrar hur RA påverkar personliga relationer på olika sätt.

Förståelse och empati från omgivningen kan betyda mycket för vårt beteende och våra känslor.

Med tanke på att över 40 % av dem med RA rapporterar att relationen till make/maka eller partner påverkas negativt, är det viktigt att denna aspekt tas med vid diskussioner kring RA och nyttjande av resurser.

Family image to illustrate stat

40%

av dem med RA rapporterar att relationen till make/maka eller partner påverkas negativt.

Hur kan en bättre förståelse av RA påverka relationer positivt?

Förståelse

Undersökningen visar att det finns en stark korrelation av att de “nära och kära” har en förståelse för sjukdomen samt hur livet upplevs

Välj en nivå av förståelse för att se hur den kan påverka relationer för människor med RA.

Emotionell förståelse understood

“RA Matters” visar att förståelse för sjukdomen är viktigt, oavsett grupp eller land; Hur RA yttrar sig och emotionellt påverkar människor är fortfarande ett hinder för ett bättre liv.

RA:s negativa effekt på familjerelaterade, sociala och emotionella aspekter av livet.

Den osynliga sjukdomen

Utöver den fysiska påverkan som sjukdomen orsakar påverkar RA människor även på andra sätt såsom socialt och/eller emotionellt.

Välj grupp av människor med RA för att se vilka utmaningar de upplever med sin sjukdom.

Kön gender

Den negativa påverkan som människor med RA upplever är nära relaterad till förståelsen från andra.

Över 55 % av dem som upplever att omgivningen inte förstår deras RA tycker att deras relationer har påverkats negativt medan endast 32 % av dem som upplever att omgivningen förstår deras RA upplever detsamma.

25%

färre tycker att deras RA har påverkat sina relationer negativt när de upplever förståelse från andra

All data i detta diagram har hämtats från resultaten av enkäten RA Matters.

Relationer

Ledgångsreumatism (RA) kan förändra relationerna till de allra närmaste. Det här avsnittet skildrar hur RA påverkar personliga relationer på olika sätt.

Läs mer om RA Matters undersökningen

Ta reda på mer

Arbete Aktiviteter Framtidsutsikter