Aktuella filter
Lägg till ett nytt filter
Kön
Avbryt Lägg till filter
Close button

Arbete

Det här avsnittet beskriver hur ledgångsreumatism (RA) påverkar arbetslivet och hur människor klarar att arbeta trots RA.

Det behöver göras mer för att människor med RA ska kunna fortsätta att ha ett meningsfullt arbetsliv.

Generellt anser två tredjedelar av personer med RA att det kan göras mer för att stödja dem på arbetsplatsen.

Work image to illustrate stat

2/3

En karta som visar andelen som anser att de inte får tillräckligt stöd på arbetsplatsen.

Välj ett land nedan för att se hur människor med RA i det landet upplever sitt arbete och hur de behandlas på arbetsplatsen.

Stöd på arbetsplatsen

Känslor kring och erfarenheter av arbete varierar beroende på plats.

Hur många av dem med RA anser att de inte får tillräckligt med stöd från deras arbetsplats?

Underlag: Totalt antal 5400, Kanada 809, Frankrike 1032, Tyskland 352, Italien 684, Nederländerna 641, Spanien 436, Sverige 196, Storbritannien 1250

Trots stora framsteg i behandlingen av RA utgör de fysiska symtomen fortfarande de största hindren för att kunna arbeta.

Respondenterna i RA Matters-enkäten uppgav svårigheter att använda händerna (52 %), trötthet (43 %) och smärta (39 %) som de största hindren i arbetet.

Physical image to illustrate stat

Procentandel av dem med RA som anser att sjukdomen påverkar deras arbete

Karriärutveckling

RA kan ha en enorm påverkan på en persons karriär, även hos människor som är yngre än 40 år.

Klicka på påståenden om karriärutveckling nedan för att ta del av hur RA har påverkat karriären för människor i olika åldrar.

Ett oroväckande stort antal människor anser att RA antingen har hämmat deras karriär eller tvingat dem att sluta arbeta.

48 % av patienterna i enkäten rapporterade att de upplevde att deras karriär hade bromsat in eller att de hade tvingats sluta arbeta.

Work image to illustrate stat

48%

All data i detta diagram har hämtats från resultaten av enkäten RA Matters.

Arbete

I det här avsnittet utforskar vi hur RA påverkar arbetslivet och hur människor kan klara att arbeta trots RA.

Läs mer om RA Matters undersökningen

Ta reda på mer

Relationer Aktiviteter Framtidsutsikter